والتر بنیامین_Walter Benjamin

این روزها احساس نیاز به این که باید چیزها را به لحاظ مکانی و انسانی، به خود "نزدیک‌ تر" کنیم، تبدیل به یک وسواس ذهنی شده است، همان طورکه دوست داریم منحصر به فرد بودن ناپایداری اتفاقات را بازتولید عکسی آن‌ها، انکار‌کنیم. حس اجبار به بازتولید عکسی اشیاء و نزدیک ترآوردن آن‌ها در نمادهای بسته، روز به روزدرحال افزایش است ...

0 نظر:

ارسال یک نظر

- حق حذف و ویرایش نظرها برای «تصویرنامه» محفوظ است
- برای مشاهده‌ی وبلاگ و ارسال نظر از «فایرفاکس» استفاده کنید
- «ناشناس» نظر ندهید